POHÁDKY PRO LEPŠÍ ZAČÁTKY – NAŠE MŠ JE ZAPOJENA DO VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU, KTERÝ ROZVÍJÍ ČTENÁŘSKOU GRAMOTNOST .

Děti