Vítejte na webových stránkách MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAMÍNKY ve Františkových Lázních v České ulici.

Děti

Představte si krásné lázeňské město, zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO, plné parků s lavičkami, které zvou k posezení, usmívající se lázeňské hosty a všude kolem opravené lázeňské domy vyzdobené květinami. Tak to je město, ve kterém je nedaleko centra pět barevných budov-MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNKY Františkovy Lázně. Děti to mají „co by kamenem dohodil“ do základní školy, kousek je to i na multifunkční hřiště i do dětského zdravotního střediska nebo do ZUŠ Járy Cimrmana.


Mateřskou školu tvoří komplex pěti paprskovitě uspořádaných přízemních budov spojených prosklenými chodbami. Celá stavba je obklopená velkou zahradou s herními sestavami, krytými pískovišti, mlhovišti, barevnou herní tartanovou plochou, pítkem a záhonky se zeleninou a bylinkami.
 
Komplex školy si postavili mladí obyvatelé Františkových Lázních v 70. letech „brigádnicky v akci Z“. Realizace stavby proběhla na svou dobu poměrně rychle, protože byla montovaná z typizovaných prefabrikátů. Provoz byl zahájen ve školním roce 1979-1980. 

Dnešní budova má ale z původní stavby snad už jen základy. Od roku 2013 areál postupně prochází celkovou rekonstrukcí. Zřizovatel investoval do postupné revitalizace oken, barevné fasády a zateplení, nových sádrokartonových stropů, všech elektrických rozvodů a osvětlení, el. zabezpečení vstupu a požárních hlásičů. Komplexní proměnou prošly nejen dětské umývárny a toalety, ale i kuchyň a zázemí pro zaměstnance.  


Díky sponzorským darům a čerpání financí z projektů MŠMT a EU se podařilo zakoupit digitální technologii pro děti a vybavit zahradu velkými herními prvky. Pro pobyt venku je využívána krásná, rozlehlá a členitá zahrada. Děti realizují pohybové aktivity i v tělocvičně ZŠ, na multifunkčním hřišti nebo navštěvují výletní místa v širším okolí mateřské školy.


Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a provozní zaměstnanci vyučeni v oboru.


Všechny naše aktivity směřují a korespondují s našimi cíli a posláním. Máme stanovenou koncepci rozvoje a snažíme se být kvalitní a moderní mateřskou školou. Cílem mateřské školy je potvrdit a rozšířit individuální přirozenou osobnost dítěte, pomoci mu zařadit se do sociální skupiny dětí a podporovat jej v uvědomění si vlastní potřebnosti pro ostatní, tedy nejen se zařadit, ale i pocítit důležitost vlastního uplatnění ve skupině a akceptovat potřeby ostatních vrstevníků.