Stručná historie a charakteristika mateřské školy.

Děti

Název i symbol mateřské školy byl inspirován prameny v našem lázeňském městě.

Areál byl postaven v roce 1978 a navštěvovalo ho už několik generací místních spoluobčanů. Nachází se v blízkosti zdravotního střediska, lékárny, základní školy, Policie ČR a mnoha dalších institucí, což nám umožňuje úzkou spolupráci s těmito partnery. 

Mateřská škola má čtyři samostatné třídy, je bezbariérová a zohledňuje potřeby dětí předškolního věku. Splňuje podmínky pro kvalitní vzdělávání, hru, pohybové aktivity i odpočinek. 

Od roku 2013 areál postupně prochází celkovou rekonstrukcí. Zřizovatel investoval do zateplení budov, výměny oken, nových elektrických rozvodů, venkovní dlažby, rekonstrukce zázemí pro zaměstnance, dětských umýváren a modernizace nábytku ve všech třídách.

Díky sponzorským darům a čerpání financí z projektů EU se podařilo zakoupit digitální technologii pro děti a vybavit zahradu velkými herními prvky. 

Pro pobyt venku je využívána krásná, rozlehlá a členitá zahrada. Děti realizují pohybové aktivity i v tělocvičně ZŠ, na multifunkčním hřišti nebo navštěvují výletní místa v širším okolí mateřské školy. 

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a provozní zaměstnanci vyučeni v oboru.

Všechny naše aktivity směřují a korespondují s našimi cíli a posláním. Máme stanovenou koncepci rozvoje a snažíme se být kvalitní a moderní mateřskou školou.