MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

Děti

Tématem poslední lektorské hodiny bylo téma: MALÝ ENERGETIK