MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – MALÝ VODOHOSPODÁŘ

Děti

Povídali jsme si o vodě a jejím významu.

Ve dvojicích si děti postavily model čistírny odpadních vod.

Na jednoduchém pokusu jsme si ukázali, jak se voda přes jednotlivé filtry čistí.