MALÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Děti

Tématem poslední lektorské hodiny byl MALÝ ENERGETIK