Zápis 2021

Děti

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
se uskuteční 2. 5. – 16. 2. 2021 od 9:00 do 12:00

Vzhledem k epidemiologickým opatřením bude probíhat distančně.
Doporučujeme využít ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:

Ten bude probíhat již od 12. 4. do 30. 4. 2021 na internetové adrese: www.elektronickypredzapis.cz kde vyhledáte naši mateřskou školu, nebo rovnou na stránkách naší MŠ: elektronickypredzapis.cz/materska-skola/praminky. Při registraci a následném přihlášení postupujte podle pokynů. Formulář je možné otevřít i v angličtině, ruštině a vietnamštině. Vyplněnou žádost a potvrzení lékaře vytiskněte a s ostatními dokumenty doručte do MŠ.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • žádost o přijetí
  • potvrzení o očkování (děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016 nemusí)
  • prostou kopii rodného listu
  • cizinci kopii potvrzení o trvalém pobytu
  • děti starší 6 let rozhodnutí o odkladu školní docházky

Žádost o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek školy, nebo si je po telefonické domluvě na tel: 607 820 125 v krajních případech vyzvednout od 19. 4. osobně v mateřské škole.

Vyplněné dokumenty doručte do MŠ v době zápisu (2. 5. – 16. 5. 2021) některým z těchto způsobů:

  • do datové schránky – 3jmqfh5
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: 1msfl@seznam.cz
  • poštou nebo v obálce do schránky MŠ na adrese: Česká 350, Františkovy Lázně 351 31
  • po domluvě s ředitelkou (607 820 125) osobně

Po přijetí výše uvedených dokumentů vám bude zasláno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno ve správním řízení. Registrační číslo bude zasláno na váš kontaktní e-mail, nebo datovou schránku, případně Vás individuálně kontaktujeme. Možnost nahlédnutí do spisu bude 24. 5. 2021 (9:00-12:00). V případě zájmu o nahlédnutí do spisu kontaktujte ředitelku školy na tel: 607 820 125 pro upřesnění času. Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a na informační tabuli před budovou školy Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno doporučeně poštou do 30 dnů od zahájení správního řízení, nebo zasláno datovou schránkou. V případě, že jste žádali o přijetí duplicitně i do druhé MŠ a do obou je dítě přijato, je nutné bez zbytečného odkladu oznámit, kterou si pro vzdělávání dítěte vyberete. Tím se uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. V případě jakýchkoli nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Bc. Vítězslava Pěničková
ředitelka mateřské školy