Úplata za vzdělávání v únoru a březnu

Děti

Vzhledem k nařízení uzavření mateřské školy 8. 2. – 19. 2. 2021 je ponížena úplata
na 200,-

Vzhledem k uzavření mateřské školy
1. 3. – 31. 3. je úplata za tento měsíc 0,-