Úplata za předškolní vzdělávání

Děti

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc únor (karanténa) byla ředitelkou stanovena na 200,-Kč.

Výše úhrady za březen (uzavření z rozhodnutí vlády) bude stanovena v dubnu.