Stručná historie a charakteristika mateřské školy.

 

 Naše mateřská škola se jmenuje PRAMÍNKY – což bylo odvozeno od místních lázeňských pramenů. Ve Františkových Lázních sídlí dvě mateřské školy. Tu naši najdete v těsné blízkosti zdravotního střediska a základní školy. Byla postavena v roce 1978, v tzv. Akci „Z“ – tedy svépomocí místních občanů. V roce 2013 byly jednotlivé budovy MŠ zatepleny, stávající okna byla nahrazena plastovými a také došlo k celkové rekonstrukci výměníkové stanice MŠ. Novou podobu dostalo i sociální zařízení dětí, v dětských šatnách a ve spojovacích chodbách byla položena protiskluzová dlažba. V minulém školním roce 2015/2016 došlo k výměně elektrických rozvodů ve správní budově a ve dvou třídách /Beruška a Pastelka/. V této části mateřské školy byly také instalovány sádrokartonové stropy a vymalováno. Výměna elektrických rozvodů zbývajících dvou tříd /Lísteček, Sluníčko/ je plánovaná v příštím roce. Ve všech třídách proběhla renovace úložných systémů na lůžkoviny – pro zajištění hygienického a příjemného poledního odpočinku dětí. V loňském školním roce jsme zakoupili z prostředků zřizovatele Magic Box – interaktivní učební pomůcku, kterou využívají děti od nejmenších po předškoláky k učení, hraní a rozvoji fantazie. Na jaře naše MŠ získala díky dotaci „Oranžové hřiště ČEZ“ dva nové herní prvky v prostoru přední a zadní části zahrady.
MŠ Pramínky je specifická tím, že všechny třídy jsou věkově heterogenní /smíšené/. To oceňují např. rodiče sourozenců nebo kamarádů, kteří chtějí, aby děti chodily společně do jedné třídy. Hra a výuka dětí probíhá ve čtyřech třídách – LÍSTEČEK, SLUNÍČKO, BERUŠKA A PASTELKA. Kapacita MŠ je celkem 105 dětí. Vzdělávání dětí se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je závazný pro všechny mateřské školy. Z tohoto programu vychází i náš školní program s názvem Pramínek, podle nějž si pedagogové v jednotlivých třídách sestavují svůj třídní plán odpovídající potřebám dětí. Úspěšně spolupracujeme již řadu let se zdejší ZUŠ Járy Cimrmana – program „Tykadýlka“, který je určen pro šikovné děti a rozvíjí nadání v oblasti výtvarné, hudební a dramatické. Dále spolupracujeme se Základní školou Františkovy Lázně, s dětským oddělením zdejší knihovny, s Divadlem Boženy Němcové, se Západočeským divadlem v Chebu, s Policií České republiky, s oddílem orientačního běhu, s místním Klubem seniorů. V průběhu roku pořádáme pro děti mnoho různých akcí – dětský karneval, orientační běh, pasování školáků, tematické besídky pro rodiče, dílničky pro děti a rodiče, a mnoho dalších zajímavých a zábavných akcí s výše zmiňovanými partnery. V průběhu roku se účastníme dalších akcí města např. výlovu rybníka Amerika, oslav Dne dětí, Vítání občánků, navštěvujeme kino v Chebu, pro zdraví dětí navštěvujeme místní solnou jeskyni a aktivně zapojujeme děti do života obce. Jsme rádi, že jste si prohlédli naše stránky a budeme rádi, když přijdete i k nám do MŠ PRAMÍNKY.

 

 

 

 

tmavší (2)