Směrnice pro stanovení kritérií

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

při překročení kapacity mateřské školy.

 

 

zde